Green Building Standard


GBS - napis

GBS


 Cel GBS


Celem Certyfikacji GBS jest promowanie budynków, w których zastosowano następujące rozwiązania projektowe:

  • zapewnienie komfortu użytkownika
  • stworzenie przyjaznych warunków środowiska wewnętrznego
  • opracowanie procedur, pozwalających na utrzymanie przyjaznych warunków środowiska wewnętrznego w trakcie eksploatacji
  • zapewnienie dodatkowych udogodnień dla użytkowników
  • zracjonalizowanie zużycia energii w budynku
  • opracowanie procedur, zapewniających utrzymanie racjonalnego zużycia energii w trakcie eksploatacji
  • włączenie użytkowników we współtworzenie komfortowego środowiska wewnętrznego przy racjonalnym zużyciu energii poprzez ich szkolenie

Oceniane rozwiązania projektowe bazują na modelu budynku. W celu zachowania spójności danych przyjęto, że model budynku, zastosowany podczas całej procedury oceny, powinien stanowić podstawę zarówno do oceny środowiska wewnętrznego, jak i zużycia energii.


Wymagania podstawowe


Certyfikat GBS dedykowany jest budynkom komercyjnym (biura, galerie handlowe, budynki użyteczności publicznej itp). W przypadku pozostałych budynków możliwe jest uzyskanie certyfikatu GBS po uprzednim zgłoszeniu zainteresowania do Organizatora i uzyskaniu jego zgody.

O Certyfikat GBS mogą się ubiegać:

  • budynki nowoprojektowane, od etapu projektu wykonawczego do  dwóch lat, liczonych od uzyskania pozwolenia na użytkowanie
  • budynki poddane gruntownej modernizacji od etapu projektu wykonawczego modernizacji do dwóch lat, liczonych od zakończenia prac modernizacyjnych w budynku.

Certyfikat GBS jest certyfikatem bezterminowym. Po min. 12 miesiącach, liczonych od prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, Inwestor/Właściciel budynku może starać się o uzyskanie Certyfikatu GBSA (Green Building Standard Achieved), potwierdzającego uzyskanie podczas eksploatacji budynku zakładanych efektów.Więcej szczegółowych informacji na temat certyfikacji Green Building Standard znajdziecie Państwo w regulaminie oraz wytycznych GBS dostępnych w zakładce:

   Dokumenty do pobrania