Green Building Standard


GBS - napis

GBS


 Cel GBS


Celem Certyfikacji GBS jest promowanie budynków, w których zastosowano następujące rozwiązania projektowe:

  • zapewnienie komfortu użytkownika
  • stworzenie przyjaznych warunków środowiska wewnętrznego
  • opracowanie procedur, pozwalających na utrzymanie przyjaznych warunków środowiska wewnętrznego w trakcie eksploatacji
  • zapewnienie dodatkowych udogodnień dla użytkowników
  • zracjonalizowanie zużycia energii w budynku
  • opracowanie procedur, zapewniających utrzymanie racjonalnego zużycia energii w trakcie eksploatacji
  • włączenie użytkowników we współtworzenie komfortowego środowiska wewnętrznego przy racjonalnym zużyciu energii poprzez ich szkolenie

Oceniane rozwiązania projektowe bazują na modelu budynku. W celu zachowania spójności danych przyjęto, że model budynku, zastosowany podczas całej procedury oceny, powinien stanowić podstawę zarówno do oceny środowiska wewnętrznego, jak i zużycia energii.


Green Building Standard uznany przez International WELL Building Insitute


Miło nam poinformować, że instytucja zarządzająca certyfikacją WELL (Ineternational WELL Building Insitute) uznał GBS jako system wspierający certyfikację WELL Building Standard. Tym samy GBS dołączył do grona elitarnych wielokryterialnych certyfikatów takich jak BREEAM, LEED będących wyznacznikami standardów rynkowych. Certyfikat GBS został ujęty w WELL Building Standard w dziale Innowacji w kredycie I05 Green Building Rating Systems i pozwala uzyskać aż 5 dodatkowych punktów.


Wymagania podstawowe


Certyfikat GBS dedykowany jest budynkom komercyjnym (biura, galerie handlowe, budynki użyteczności publicznej itp). W przypadku pozostałych budynków możliwe jest uzyskanie certyfikatu GBS po uprzednim zgłoszeniu zainteresowania do Organizatora i uzyskaniu jego zgody.

O Certyfikat GBS mogą się ubiegać:

  • budynki nowoprojektowane, od etapu projektu wykonawczego do  dwóch lat, liczonych od uzyskania pozwolenia na użytkowanie
  • budynki poddane gruntownej modernizacji od etapu projektu wykonawczego modernizacji do dwóch lat, liczonych od zakończenia prac modernizacyjnych w budynku.

Certyfikat GBS jest certyfikatem bezterminowym. Po min. 12 miesiącach, liczonych od prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, Inwestor/Właściciel budynku może starać się o uzyskanie Certyfikatu GBSA (Green Building Standard Achieved), potwierdzającego uzyskanie podczas eksploatacji budynku zakładanych efektów.Więcej szczegółowych informacji na temat certyfikacji Green Building Standard znajdziecie Państwo w regulaminie oraz wytycznych GBS dostępnych w zakładce:

   Dokumenty do pobrania