Jak zostac Audytorem

Audytorem GBS może zostać osoba, która:

 1. Ukończyła studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym.
 2. Odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Audytora Green Building Standard.
 3. Posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zagadnieniach modelowania komfortu użytkowników, środowiska wewnętrznego oraz analiz energetycznych budynków.
 4. Zadeklarowała chęć uczestnictwa w programie poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do jednostki certyfikującej.

Szkolenie na audytora Green Building Standard:

Program szkolenia:

 1. Kryteria oceny budynku w systemie GBS
 2. Mechanizm oraz przebieg procesu certyfikacji GBS
 3. Wprowadzenie do wielokryterialnej certyfikacji budynków
  1. Komfort użytkownika i jakość środowiska wewnętrznego
  2. Zużycie energii
  3. Udogodnienia dla najemców
 4. Dodatkowe dokumenty dotyczące zrównoważonego zarządzania budynkiem
 5. Algorytm oceny budynku
 6. Interpretacja wyników GBS
 7. Dodatkowe korzyści wynikające z certyfikacji GBS
 8. Koszty certyfikacji GBS oraz analiz dodatkowych
 9. Unikatowość GBS: system Green Building Standard Achievied jako ocena potwierdzająca uzyskaną punktacje

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzą oraz umożliwiające uzyskanie uprawnień Audytora GBS.

Cena szkolenia: 1100,00 zł/os. +VAT

Czas szkolenia: szkolenie jednodniowe.

Dla osób reprezentujących firmy będące członkami OSWBZ zniżka na szkolenie w wysokości 20%.

*Uwaga aby szkolenie mogło zostać zrealizowane konieczne jest zebranie minimum 3 osób.