Kontakt

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego 
ul. Białobrzeska 68/64, 02-325 Warszawa, KRS 0000499469, NIP 701-041-39-02

Adres korespondencyjny: ul. Łucka 18/114, 00-845 Warszawa

e-mail: gbs@oswbz.org
tel.: 507863878

http://oswbz.org/