Warunki uczestnictwa


Zgłoszenie budynku do certyfikacji

Green Building Standard


Zgłoszenie budynku do certyfikacji GBS następuje poprzez wypełnienie formularza zawierającego podstawowe dane dotyczące zgłaszanego budynku oraz wysłanie go w formie elektronicznej bądź listowej do Organizatora. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 • Nazwa inwestycji
 • Adres inwestycji
 • Inwestor/Właściciel
 • Data uzyskania pozwolenia na budowę
 • Osoba kontaktowa z ramienia Inwestora/Właściciela
 • Dane kontaktowe
 • Audytor GBS

Na podstawie Zgłoszenia budynku do certyfikacji Organizator wydaje Audytorowi dostęp do elektronicznej wersji Wniosku o przyznanie certyfikatu GBS.

Wniosek o przyznanie certyfikatu GBS jest kompletny razem z Załącznikiem nr 1.

Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie certyfikatu GBS powinien zawierać deklaracje spełnienia podstawowych wymagań:

 • Budynek we wszystkich kryteriach zawartych w normie  PN/EN 15251:2012 spełnia wymagania co najmniej kategorii III
 • Budynek uzyskał minimum 10% oszczędności wyrażonej w kosztach zużycia energii w stosunku do budynku referencyjnego
 • Dla budynku opracowano plan działania w zakresie utrzymania wysokiej jakości środowiska wewnętrznego
 • Dla budynku opracowano plan działania w zakresie poszanowania energii
 • Zagwarantowanie przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i obsługi technicznej budynku, na których zostaną zaprezentowane idee Certyfikacji GBS, zobowiązania Inwestora/Właściciela oraz plany działań w zakresie utrzymania wysokiej jakości środowiska wewnętrznego oraz poszanowania energii.

Dodatkowo do Wniosku o przyznanie certyfikatu GBS należy dołączyć:

 • Wypełniony Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie certyfikatu Green Building Standard
 • Dokumentację projektową potwierdzającą spełnienie kryteriów zawartych w normie PN/EN 15251:2012
 • Raport z symulacji zużycia energii
 • Raporty z przeprowadzonych analiz na rzecz komfortu najemców (jeśli deklarowano we wniosku), w tym:
  • Raport z przeprowadzonych symulacji dostępu światła dziennego do pomieszczeń (w przypadku aplikowania o kredyt)
  • Raport z przeprowadzonych analizy dostępu do widoków z okna w miejscach pracy  (w przypadku aplikowania o kredyt)
  • Raport z przeprowadzonych analiz izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych (w przypadku aplikowania o kredyt)
  • Raport z przeprowadzonych analiz czasu pogłosu w pomieszczeniach (w przypadku aplikowania o kredyt)
 • Plan działania w zakresie utrzymania wysokiej jakości środowiska wewnętrznego
 • Plan działania w zakresie poszanowania energii.

Integralną częścią zgłoszenia jest także deklaracja rzetelności podanych informacji oraz następujące oświadczenia:

 • o uzyskaniu zgody wszystkich osób lub podmiotów, którym przysługują jakiekolwiek prawa do zgłoszonego projektu, na udział w certyfikacji Green Building Standard
 • o zapoznaniu się z regulaminem certyfikacji Green Building Standard i akceptacji warunków uczestnictwa
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego OSWBZ z siedzibą w Warszawie, 02-325, ul. Białobrzeska 68/64, w celu korzystania z prowadzonej przez OSWBZ certyfikacji Green Building Standard
 • o dokonaniu wpłaty na konto Organizatora (Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, Białobrzeska 68/64, 02-325 Warszawa, Nr konta: 65 2030 0045 1110 0000 0354 1860) na rzecz opłaty administracyjnej.

Zgłoszenie budynku do certyfikacji GBS oraz Załącznik nr 1 do Wniosku o certyfikat GBS powinny zawierać dane niezbędne do wystawienia faktury za opłatę rejestracyjną oraz administracyjną, obejmujące proces rozpatrywania wniosku GBS.

Zgłoszenie oraz Załącznik nr 1 do Wniosku powinny być podpisane przez osobą kontaktową ze strony Inwestora/Właściciela budynku oraz  przez Audytora GBS.


Dokumenty aplikacyjne


Komplet dokumentów aplikacyjnych powinien zawierać:

 1. Zgłoszenie budynku do GBS.
 2. Wniosek o przyznanie certyfikatu GBS.
 3. Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie certyfikatu GBS.
 4. Dokumentację projektową potwierdzającą zapewnienie jakości środowiska wewnętrznego na deklarowanym poziomie.
 5. Raport z wynikami symulacji zużycia energii.
 6. Plan działania w zakresie utrzymania wysokiej jakości środowiska wewnętrznego.
 7. Plan działania w zakresie poszanowania energii.
 8. Deklaracje szkoleń dla użytkowników i obsługi budynku na których zostaną zaprezentowane idee Certyfikacji GBS, zobowiązania Inwestora / Właściciela oraz plany działań w zakresie utrzymania wysokiej jakości środowiska wewnętrznego oraz poszanowania energii.
 9. Pozostałe udogodnienia dla użytkowników.

 

UWAGA: Dokumenty zgłoszenia budynku do certyfikacji GBS dostępne są w zakładce:      Dokumenty do pobrania